top of page

Piackutatásainkkal segítségedre leszünk abban, miként szólítsd meg célcsoportjaidat. Akár reklámfilmről, akár honlapról, akár egy termék csomagolásáról vagy egy pár napos akcióról van szó, mindig érdemes megvizsgálni, milyen megoldással lehet a leghatékonyabban elérni a célcsoportokat.

 

Számolnod kell azzal, hogy a márkahűség a múlté. Régebben még lehetett abban bízni, hogy a márkahűség átlendíti célcsoportodat egy félresikerült megoldáson, és a csoport tagjai továbbra is a vevőkörben maradnak. Ma ez már a középkorúakra sem igaz, az Y és Z generációnál pedig nincs kegyelem: ha valami nem tetszik nekik, egyszerűen továbbállnak, nem adnak még egy esélyt annak, aki elpuskázza a megszólításukat.

 

Az idősebb fogyasztói célcsoportok kivételével ma már mindenki egyre inkább „felhasználó” akar lenni, mintsem „ügyfél” vagy „törzsvevő”. Emiatt különösen nagy jelentősége van annak, hogy előre letesztelj mindent, amivel a célcsoport tagjai elé akarsz állni. Hosszú évek fókuszcsoportos vizsgálatai alapján klasszikus módszereken alapuló piackutatási tevékenységünket is átjárja a generációs szemlélet – és ezt a tudást mind megosztjuk Veled.

Kárai Anita

ügyfélkapcsolati igazgató

"Megoldásközpontú szemléletem lényege, hogy nem piackutatási terméket értékesítek Partnereimnek, hanem a megoldást a problémára."

1

Külföldön gyártott reklámfilm tesztelése,

magyar piacra adaptálása

Filmet újraforgatni nem lehet, de vannak megoldások, amikkel a magyar piachoz lehet igazítani a mondanivalót és a film hangulatát.

Amire figyelünk:

 • Engagement (célcsoport elérése és a figyelem felkeltése)

 • Brand association (a szándékolt üzenet célba juttatása)

 • Motivation (meggyőző erő)

 • Purchase intention (újszerű, releváns, hihető, egyedi) 

 • Országspecifikus változtatási javaslatok 

 

Módszertan: személyes, táblagépes megkérdezés a spotok bemutatásával

2

Különböző célcsoportoknak szóló honlapok tesztelése, megújítása

A honlapok képi megjelenése, a gombok elhelyezkedése önálló nyelvként viselkedik. Minden honlapnak olyan nyelven kell megszólalnia, amit a megcélzott célcsoport is beszél.

 

Amire figyelünk:

 • A célcsoport digitális attitűdjének vizsgálata

 • A honlap ismertsége

 • Honlaphasználati szokások feltárása

 • Fejlesztendő területek meghatározása, javaslattétel

 

Módszertan: workshop a honlap készítői, valamint a célcsoporttal kapcsolatban állók részvételével ➔ személyes szakértői mélyinterjúk ➔ a célcsoport telefonos megkérdezése ➔ közös workshop és az eredmények kiértékelése

3

Innovatív termékkoncepció- és termékteszt a piacra lépést megelőzően, a bevezetés optimalizálása

Egyáltalán nem biztos, hogy ami másutt jól működik, az itt is beválik. Egy íz, egy kép, egy márkanév, egy applikáció megoldásai mind jelenthetnek mást magyar környezetben, mint amit az alkotó szánt nekik.

 

Amire figyelünk:

 • Percepciók megismerése

 • Szükségletek és várakozások feltérképezése

 • Koncepcióteszt

 • Termékteszt

 • Csomagolásteszt

 • Árpercepció

 • Kommunikáció tesztelése

 • Potenciál felmérése

 

Módszertan: online fókuszcsoport és online naplózás termékteszttel egybekötve

4

Koncepcióteszt Y vagy Z generációsok körében

A fiatalabb generációk roppant kritikusak, könnyen eldobnak bármit, ami nem tetszik nekik, és nem adnak még egy esélyt. Minden forint megtérül, amit a bevezetés előtti tesztelésre szánunk.

 

Amire figyelünk: 

 • Az Y és Z generáció adott iparágra vonatkozó sajátosságainak megismerése (attitűd, vásárlási és fogyasztási szokások stb.)

 • Koncepciók, USP-k tesztelése.

Módszertan: táblagépes személyes megkérdezés saját korosztályukból rekrutált kérdezőkkel, az általuk megszokott környezetben (egyetem, campus, fesztivál, szórakozóhelyek stb.)

5

Márkaérték- és ügyfélélmény-kutatás

Évszázadok óta dolgozunk azon, hogy amit csinálunk, jól szervezett és racionális legyen. Most ebből lépünk tovább annak érdekében, hogy az ügyfél vagy a vevő jól érezze magát nálunk. De vajon mitől fogja jól érezni magát?

 

Erre válaszolunk mi:

 • Globális stratégiai koncepció magyarországi implementálása a központi elvárásokkal összhangban

 • Ügyfélélmény-alapú lojalitás felépítése

 • Meghatározott irány átültetése a lokális játéktérbe, értelmezése a helyi piaci és ügyfélsajátosságokra

 • Helyzetelemzés

 • Egységes márkakoncepció kialakítása és márkadefiníció

 • Differenciált stratégia megalkotása az ügyfelek és potenciális ügyfelek vonatkozásában

 • Touchpoint-koncepció kialakítása és priorizálása

 • A márkától elvárt, preferált kommunikációs irány és „tone of voice” definiálása

 • Termékekre/márkákra szabott döntési és Customer Experience Journey definiálása, és touchpointjainak részletes lebontása

 

Módszertan: belső, munkavállalói workshopok ➔ kreatív lakossági csoportok (ECG) ➔ normál lakossági fókuszcsoportok

6

Beruházások megtérülési potenciáljának mérése

Akár új, akár már piacon levő termékről beszélünk, tudnunk kell, hogy kihozzuk-e belőle a maximumot, és ha nem, akkor mégis mivel lehetne javítani az értékesítést.

 

Amire figyelünk: 

 • A jelenlegi teljesítmény mögötti okok felmérése

 • A márka ismertsége, megítélése és potenciális lehetőségei

 • Awareness

 • Brand consideration

 • Rejection

 • Brand knowledge

 • Reasons for consideration

 • Competitor relationship – ragaszkodás, lojalitás, elégedettség / Switching barriers

 • Iparág-specifikus hipotézisek vizsgálata

 • Ajánlatok koncepciótesztje

Módszertan: insightgeneráló fókuszcsoportok + személyes in-home megkérdezés netbookkal

7

Promóciós kiadványok kutatása

Sokan döntenek vásárlásaikról ingyenes lapok vagy kiadványok alapján. Az eljárás működik, de hatékonysága mindig növelhető.

 

Amire figyelünk:

 • A vásárlókat befolyásoló szempontok

 • A figyelem felkeltésére alkalmas megoldások

 

Módszertan: hibrid módszertan insightgeneráló fókuszcsoportok + tesztelés kvantitatív mintán

8

Lojalitásprogram-kutatás

Mindenki arra törekszik, hogy magához kösse a vevőit. A módszerek egyre kifinomultabbak, de a vevők igényei is nőnek. A megkülönböztetés alapja a program egyedisége.

 

Amire figyelünk:

 • Az áruházlánc lojalitásprogramjának ismerete és használata a célcsoportban 

 • A hűségprogram mechanizmusának vonzereje

 • A különböző tárgyi ajándékok motiváló ereje 

 • Nyeremények, kedvezmények vonzereje

 

Módszertan: Instore kutatás

bottom of page