top of page

TV és az Internet

Rövid körkérdésünk a Z és Y generációsok körében a TV-re fókuszált. Úgy tűnik, a fiatalok még napi szinten találkoz(hat)nak a TV készülékkel, de a filmnézés már inkább az Internethez köti őket...


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Még nincsenek címkék.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page